Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

Co je Dohoda o výkonu pěstounské péče

Jste pěstoun a hledáte doprovázející organizaci? Pak se neobejdeme bez uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče. Ta vymezuje právní rámec naší spolupráce, zejména potom práva a povinnosti pěstounů a doprovázející organizace.

Dohodu o výkonu pěstounské péče uzavíráme na dobu neurčitou ve smyslu § 47 b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. S uzavřením dohody musí dát souhlas místně příslušný OSPOD pěstouna.

Dohoda nás zavazuje k poskytování výchovné a poradenské podpory při výkonu pěstounské péče osobě pečující a sledování výkonu pěstounské péče v rodině této osoby.

Kdo (ne)musí uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče

Dohodu musí uzavřít každý dlouhodobý pěstoun (příbuzenský i nepříbuzenský), a to do 30 dnů od nabytí právní moci rozsudku, kterým mu bylo svěřeno dítě do péče. Stejné pravidlo platí i pro přechodné pěstouny, kteří byli na základě rozhodnutí zařazeni do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Máte-li tedy status pěstouna a pobíráte dávky pěstounské péče, Dohodu uzavřít musíte.

Dohodu nemusíte uzavřít, pokud vám bylo dítě svěřeno formou "péče jiné osoby", jste jeho opatrovníkem nebo jste jej adoptovali.

co je dohoda o pestounske peci

ilustracni2.jpg

S kým mohou pěstouni uzavřít Dohodu

Jako pěstouni máte svobodnou volbu. Můžete se nechat doprovázet obecními úřady s rozšířenou působností, krajskými úřady, příspěvkovými organizacemi krajů a obcí, nestátními neziskovými organizacemi nebo fyzickými osobami, které mají pověření k výkonu SPOD.

Líbí se vám, jak doprovází pěstouny Rozum a Cit? Máme volné kapacity a rádi se staneme vašimi průvodci při výkonu pěstounské péče. Kontaktujte nás.

Kdy je možné Dohodu o výkonu pěstounské péče změnit

V určitých případech je nutné přistoupit ke změně Dohody. Jde především o tyto situace:

 • při přijetí dalšího dítěte do rodiny
 • při odchod dítěte z rodiny (v PP zároveň zůstávají další děti)
 • jeden z pěstounů – manželů ukončil PP nebo došlo k rozvodu manželství
 • změna jména u dítěte či pěstouna
 • změna formy pěstounské péče.

Při změně Dohody vypracujeme a s pěstouny podepíšeme Dodatek. Změnu je možné provést pouze po předložení příslušného úředního dokumentu nebo rozsudku. Dodatek vždy schvaluje místně příslušný OSPOD pěstouna.

ilustracni3.jpg

ukonceni dohody zletile dite pestounska pece

Kdy je možné Dohodu o výkonu pěstounské péče ukončit

K ukončení Dohody dochází nejčastěji z těchto důvodů:

 • pěstounské dítě dosáhne zletilosti, pěstounská péče končí a Dohoda tím zaniká,
 • vyřazení pěstounů na přechodnou dobu z evidence osob či přerušení výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu,
 • ukončení pěstounské péče ze strany pěstouna,
 • odchod dítěte z rodiny (např. zpět do biologické rodiny),
 • úmrtí pěstouna nebo dítěte,
 • odstoupení od Dohody ze strany pěstounů či ze strany doprovázející organizace Rozum a Cit.

Odstoupení od Dohody ze strany pěstouna

Od Dohody můžete jako pěstouni odstoupit bez udání důvodů. Protože chceme nabízet jen kvalitní služby a na pěstounských rodinách nám záleží, důvod odchodu nás vždy zajímá. Snažíme se od klientů získat zpětnou vazbu a mluvit o tom, co by si klient představoval jinak a co můžeme změnit. Pokud se přesto rozhodnete od spolupráce s Rozumem a Citem upustit, je nutné dodat nám písemnou výpověď s vaším podpisem. Mějte na paměti svou zákonnou povinnost do 30 dnů uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče s jinou doprovázející organizací.

Odstoupení od Dohody ze strany doprovázející organizace Rozum a Cit

Z naší strany přistupujeme k ukončení Dohody o výkonu pěstounské péče opravdu výjimečně, a to ze zvlášť závažných důvodů nebo opakovaného porušování povinností. To znamená, že pěstouni

 • se odmítají vzdělávat,
 • neumožňují průvodci sledovat výkon pěstounské péče,
 • neumožňují průvodci mluvit s dítětem o samotě,
 • opakovaně nenaplňují IPOD nebo Plán spolupráce s rodinou.

Pěstouni jsou zpravidla opakovaně vyzýváni k nápravě, a pokud ani to nepomůže, přistupujeme k vypovězení Dohody o výkonu pěstounské péče. Více o ukončování Dohod se dočtete ve Standardech SPOD.

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

 • Aktuálně ke vzdělávání pěstounů

  Kvůli přetrvávající pandemické situaci musíme zrušit všechny prezenčních akce naplánované na měsíc duben. Mrzí nás, že se opět nepotkáme osobně. Se situací jsme ale tak trochu počítali a připravili pro vás další on-line setkání. Ve čtvrtek 29. 4. 2021 v čase od 15 do 17 hodin proběhne on-line seminář na téma POZNEJ MĚ A PORAĎ MI aneb jak zjistit více o osobnosti dítěte a rozvíjet ji. Povídat si s vámi bude psycholožka paní Mgr. Eva Urbanová.

 • Máme volné kapacity

  Hledáte doprovázející organizaci? Dobrá zpráva pro všechny nové pěstouny i ty, kteří jsou už zaběhlými mazáky. Máme volná místa pro pěstounské rodiny z Prahy, Středočeského či Plzeňského kraje. Ozvěte se nám! Sladíme vzájemná očekávání a do práce se vrhneme bez zbytečných okolků. Záleží nám na tom, aby se pěstounům dostávalo včasné komplexní podpory, a děti tak mohly vyrůstat v bezpečném a harmonickém prostředí.

  Těšíme se na Vás!

Archív