Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

Práva a povinnosti pěstounů

S uzavřením Dohody o výkonu pěstounské péče vznikají pěstounům konkrétní práva a také povinnosti vyplývající z právních předpisů (zejména zákon o SPOD, Úmluva o právech dítěte, apod.). Na co máte jako pěstouni nárok a co vám doprovázející organizace Rozum a Cit nabízí?

Právo na Krátkodobou pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě

Pěstouni mají ze zákona právo na pomoc při zajištění krátkodobé péče o svěřené dítě, a to v zákonem stanovených případech. Průvodci během spolupráce s rodinou mapují síť blízkých osob dítěte a pěstouna a vypracovávají Plán krátkodobé pomoci. Přečtěte si více o Krátkodobé pomoci, kterou doprovázející organizace Rozum a Cit svým pěstounům nabízí.

ilustracni1.jpg

ilustracni3.jpg

Právo na odlehčení

Pěstouni mají právo na pomoc se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě starší 2 let, tzv. dovolenou, a to v rozsahu 14 dnů za rok.

Odlehčení zajišťujeme buď formou námi organizovaných letních táborů a odlehčovacích akcí pro děti, nebo ve formě finančního příspěvku za obdobné aktivity, které pěstoun pro dítě sám zajistí.

Více o této pomoci pěstounům se dočtete v Odlehčení a krátkodobá pomoc.


Právo na zprostředkování odborné pomoci

Pěstouni či svěřené děti mají právo na zprostředkování psychologické, terapeutické či jiné odborné pomoci. Průvodce průběžně mapuje situaci v rodině a vyhodnocuje potřebu odborné pomoci. V případě, kdy průvodce zachytí potřebu a vhodnost odborné pomoci, doporučí klientovi kontakt na odborného pracovníka v rámci organizace Rozum a Cit, případně jiného odborníka v regionu. Seznamte se s nabídkou terapií a odborného poradenství, kterou Rozum a Cit pěstounům nabízí.

ilustracni2.jpg

ilustracni1.jpg

Právo na pomoc při kontaktu s biologickou rodinou

Podpora navazování a rozvíjení kontaktů dítěte s jeho biologickou rodinou je jedna ze základních potřeb dětí v pěstounské péči. Kontakt předchází a zabraňuje nezdravé idealizaci biologické rodiny u dítěte, podporuje rozvoj identity a posiluje možnost případného návratu dítěte do biologické rodiny.  Pěstounům proto vzniká povinnosti udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči, a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud nestanoví jinak.

Úkolem průvodce zůstává přinášet téma kontaktu dítěte s biologickou rodinou během konzultací s pěstouny, vyhodnocovat rizika a hledat s rodinou takový způsob kontaktu, který bude pro dítě přínosný a bezpečný. V případě potřeby zajistíme zprostředkovaný kontakt s biologickou rodinou dítěte.

Právo na zajištění bezplatného vzdělávání a zvyšování dovedností

Pěstouni mají zákonnou povinnost vzdělávat se v rozsahu 24 hodin za daný rok. Vzdělávání pěstounů plánuje průvodce s rodinou dle jejích individuálních potřeb. Při uzavření dohody a následně na začátku každého roku spolupráce je vytvořen tzv. Vzdělávací plán pěstouna. Věděli jste, že 24 hodin povinného vzdělávání musí splnit oba manželé, jsou-li pěstouny společně?

Rozum a Cit zajišťuje nabídku vzdělávání tak, aby si pěstouni mohli svou povinnost pohodlně splnit. Více o naší pestré škále seminářů, klubů či on-line akcích se dočtete ve Vzdělávání pěstounů.

ilustracni3.jpg

ilustracni2.jpg

Povinnost umožnit sledování naplňování Dohody

Pěstouni jsou povinni umožnit sledování naplňování Dohody
a spolupracovat se svým klíčovým pracovníkem
. Návštěvy probíhají zpravidla v domácnosti pěstounů. Doprovázejícímu pracovníkovi musí být umožněno hovořit s dítětem o samotě, avšak vždy po dohodě s pěstounem.

Každých 6 měsíců zpracovává průvodce doprovázející organizace Rozum a Cit zprávu o průběhu výkonu pěstounské péče, kterou předá místně příslušnému OSPOD. S obsahem zprávy pěstouny i dítě vždy seznámíme. Pěstouni mají právo vyjádřit své připomínky k obsahu půlroční zprávy, kterou předáme místně příslušnému OSPOD.

Pěstouni jsou povinni bezodkladně sdělit klíčovému pracovníkovi všechny důležité skutečnosti spojené s výkonem pěstounské péče a umožnit mu vykonat předem ohlášenou návštěvu v domácnosti.

Nejsou vám některá práva o povinnosti jasná?

Všechny otázky rádi zodpovíme.

Kontaktujte nás

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

 • Aktuálně ke vzdělávání pěstounů

  19. 4. 2021

  Kvůli přetrvávající pandemické situaci musíme zrušit všechny prezenčních akce naplánované na měsíc duben. Mrzí nás, že se opět nepotkáme osobně. Se situací jsme ale tak trochu počítali a připravili pro vás další on-line setkání. Ve čtvrtek 29. 4. 2021 v čase od 15 do 17 hodin proběhne on-line seminář na téma POZNEJ MĚ A PORAĎ MI aneb jak zjistit více o osobnosti dítěte a rozvíjet ji. Povídat si s vámi bude psycholožka paní Mgr. Eva Urbanová.

 • Máme volné kapacity

  9. 4. 2021

  Hledáte doprovázející organizaci? Dobrá zpráva pro všechny nové pěstouny i ty, kteří jsou už zaběhlými mazáky. Máme volná místa pro pěstounské rodiny z Prahy, Středočeského či Plzeňského kraje. Ozvěte se nám! Sladíme vzájemná očekávání a do práce se vrhneme bez zbytečných okolků. Záleží nám na tom, aby se pěstounům dostávalo včasné komplexní podpory, a děti tak mohly vyrůstat v bezpečném a harmonickém prostředí.

  Těšíme se na Vás!

Archív