Kontaktujte nás +420 730 157 063 - rozumacit@pestouni-rac.cz

Projekty

V doprovázející organizaci Rozum a Cit nezahálíme a stále konáme. „Našim“ pěstounským rodinám chceme poskytovat spolupráci ve vysokém standardu. Bohužel ne na všechny doplňkové aktivity dostačuje státní příspěvek, a tak neúnavně hledáme cesty, jak financovat široké spektrum podpůrných služeb. Uvědomujeme si totiž, že terapie, víkendové pobyty pro pěstouny či letní tábory pro děti patří mezi efektivní činnosti podporující fungování pěstounských rodin. Níže najdete přehled aktuálních projektů, které právě běží, nebo byly v nedávné minulosti ukončeny.

Rozum a Cit pro školy

Rozum a Cit realizuje od listopadu 2019 do října 2021 dva evropské projekty, a to v rámci výzvy MPSV ČR – Evropských strukturálních fondů.

Jedná se o projekty:

 • Rozum a Cit pro školy v Praze č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011274 
 • Rozum a Cit pro školy Středočeský kraj č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011465

Cílem projektu je vytvoření a pilotní ověření inovativní metody práce s dětmi s problémy v učení a chování ve škole a s jejich rodinami. Spolupráce začíná zmapováním potřeb těchto dětí a jejich rodin. Následuje vytvoření plánu individuální podpory a přímá práce s dítětem prostřednictvím vzniklé metodiky.

Více o projektech naleznete na stránkách www.rozumacitproskoly.cz 

ilustracni1.jpg

deti rodina pestounska

Rodina s rozumem a citem,
podpořeno z MPSV NDT rodina

Projekt zahrnuje aktivity, jejichž cílem je práce na obnově rodinného systému:

 • základní sociální poradenství,
 • doprovázení ohrožených rodin v evidenci SPOD,
 • odborné rodinné a výchovné poradenství,
 • poradenství zaměřené na děti se specifickými potřebami (jak  zmírňovat sociálních handicapy, dopady poruch učení atd.),
 • terapeutickou podporu (zejména terapeutická práce s dětmi ohroženými domácím násilím, zneužívaními a týraním a s jejich rodinami),
 • svépomocné skupiny pro biologické děti v náhradní rodinné péči.


BÝT SPOLU POMÁHÁ,
PROJEKT VE SPOLUPRÁCI S NADACÍ TEREZY MAXOVÉ

Až do prosince 2020 probíhal projekt ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové. Díky ní Rozum a Cit poskytuje náhradním rodinám vyšetření attachementu (citové vazby) a následné konzultace. Na podporu a rozvoj vztahů dětí je zaměřena i druhá aktivita projektu — dětská skupina. Skrývá v sobě terapeutickou práci s dětmi z pěstounských rodin. Terapeut pracuje na tom, aby děti sdílely své emoce, nahlížely své potřeby a navazovaly obohacující vztahy. 

byt spolu pomaha

matka deti pestounske

Rodina s rozumem a citem,
podpořeno Středočeským humanitárním fondem

Projekt tvoří dvě linie: přímé aktivity pro klienty (nahradní rodiny a její členy) a vzdělávací a rozvojové aktivit pro průvodce v rodinách.

Přímá práce s klienty zahrnuje:

Jednotlivé aktivity naší organizace tvoří provázaný systém služeb, který klienti mohou využít tzv. „pod jednou střechou“. Poskytování služeb touto formou, kdy jsou proškolení odborníci součástí jedné organizace a vzájemně spolu komunikují, považujeme za nejefektivnější co do účinnosti a výsledného dopadu práce s klienty.

MPSV Rodina

V rámci tohoto projektu doprovázíme rodiny, které jsou v evidenci SPOD. Poskytujeme jim poradenství a terapeutickou podporu a rovněž pracujeme s biologickými děti v náhradních rodinách.

Děti v pěstounské péči sourozenci.jpg

pestounska pece kniha zivota

Magistrát Hlavního Města Prahy

Díky podpoře hlavního města Prahy můžeme dětem a dospívajícím
v pěstounské péči zajistit terapeutické aktivity „My Backpack“ či „Kniha života“, které jim pomohou lépe zpracovat jejich životní příběh. Zároveň je také podpořen kontakt s biologickou rodinou dítěte ve zvlášť komplikovaných případech.

Nadační fond Albert

Obrovskou radost nám přineslo vítězství v hlasovací charitativní kampani Bertík pomáhá. S pomocí Nadačního fondu Albert tak můžeme pěstounským dětem zajistit dva dobrodružné víkendové pobyty s dalšími kamarády v pěstounské péči.

odlahceni tabor deti pestounska pece

Pomáháme s rozumem

Pomáháme s rozumem, 
nasloucháme s citem


Chcete nás podpořit?

Více informací

Kde působíme

Kde působíme

ikona-terc.png

Praha

Jste z hlavního města Prahy a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Plzeň

Jste z Plzně či Plzeňského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

ikona-terc.png

Střední čechy

Jste ze Středočeského kraje a hledáte doprovodnou organizaci?

Kontaktujte nás

Novinky

 • Aktuálně ke vzdělávání pěstounů

  Kvůli přetrvávající pandemické situaci musíme zrušit všechny prezenčních akce naplánované na měsíc duben. Mrzí nás, že se opět nepotkáme osobně. Se situací jsme ale tak trochu počítali a připravili pro vás další on-line setkání. Ve čtvrtek 29. 4. 2021 v čase od 15 do 17 hodin proběhne on-line seminář na téma POZNEJ MĚ A PORAĎ MI aneb jak zjistit více o osobnosti dítěte a rozvíjet ji. Povídat si s vámi bude psycholožka paní Mgr. Eva Urbanová.

 • Máme volné kapacity

  Hledáte doprovázející organizaci? Dobrá zpráva pro všechny nové pěstouny i ty, kteří jsou už zaběhlými mazáky. Máme volná místa pro pěstounské rodiny z Prahy, Středočeského či Plzeňského kraje. Ozvěte se nám! Sladíme vzájemná očekávání a do práce se vrhneme bez zbytečných okolků. Záleží nám na tom, aby se pěstounům dostávalo včasné komplexní podpory, a děti tak mohly vyrůstat v bezpečném a harmonickém prostředí.

  Těšíme se na Vás!

Archív